Hoppa till innehåll

Elisabeth Hesselblad

Maria Elisabeth Hesselblad (1870-1957) föddes i Västergötland och växte upp i Falun. Som 18-åring emigrerade hon till USA för att bidra till föräldrars och syskons försörjning. Hon utbildade sig till och arbetade som sjuksköterska och engagerade sig för socialt utsatta i New York. 1902 konverterade hon till katolicismen i Washington.

1903 lämnade hon USA och reste till Rom. Där bodde hon i ett kloster inhyst i det hus som heliga Birgitta av Sverige bodde i på 1300-talet.

1911 startade Elisabeth Birgittasystrarna som kom att bli en modern gren på den klosterrörelse som heliga Birgitta lade grunden till på 1300-talet. "Den heliga Birgittas hus" i Rom blev tillgängligt för Birgittinorden 1931. Numera finns ett Birgittinkloster i huset samt ett gästhem dit särskilt skandinaver är välkomna.

Under andra världskriget gömdes bl.a. judar i byggnaden, något som lett till att Elisabeth Hesselblad postumt tilldelats den judiska utmärkelsen "rättfärdig bland folken". I samband med och efter andra världskriget bidrog moder Elisabeth och hennes Birgittinnunnor med betydande hjälpverksamhet, vilket medförde att Elisabeth blev tilldelad Nordstjärneorden.

Elisabeth Hesselblad bidrog till gemenskap och samverkan mellan olika kyrkor och samfund, bl.a. genom organisationen "Unitas" (enhet). Hennes inflytande på ekumeniken är betydande. Den gren av Birgittinorden som moder Elisabeth grundat har idag över femtio kloster i Europa, Nord-Syd-Amerika och Asien. Den finns representerad i Sverige i Djursholm och Falun.

Den 24 april 1957 avled Moder Elisabeth Hesselblad i Rom.  Ett år efter jordfästningen på Veranokyrkogården i Rom fick man tillåtelse att flytta hennes kvarlevor till den heliga Birgittas hus vid Piazza Farnese, där nu hennes grav finns i anslutning till en innergård.

 

Helgonförklaringen av Elisabeth Hesselblad

Inom den katolska kyrkan förekommer att vissa personer ett antal år efter deras död helgonförklaras. Efter en grundlig undersökning av personens liv fastställs att den som helgonförklaras är ett framstående exempel på medmänsklighet och utövande av kristen barmhärtighet. Den dag då helgonet avlider betraktas som "himmelsk födelsedag", då helgonet går in i gemenskapen med andra som lämnat jordelivet och fått del av det eviga livet hos Gud.

I Elisabeth Hesselblads fall inleddes helgonförklaringsprocessen 1987. Hon blev saligförklarad i Rom år 2000 av påven Johannes Paulus II. 14 december 2015 utfärdade påve Franciskus ett dekret om hennes helgonförklaring. Maria Elisabeth Hesselblad helgonförklarades av påve Franciskus på Petersplatsen söndagen 5 juni.

Här kan man se en kortfilm av Epoch Times om Elisabeth Hesselblads helgonförklaring.

Här kan man se filmen med spansk text.

Här kan man läsa Vatikanens officiella biografi över Maria Elisabeth Hesselblad som lästes upp under hennes helgonförklaring.

 

Mirakel

Inför en helgonförklaring behövs numera, förutom att det är dokumenterat ett enastående exempel på godhet och barmhärtighet, också ett medicinskt verifierbart helande mirakel efter att någon/några bett om hans/hennes förbön. I Elisabeths fall rör miraklet en pojke på Kuba som hade en sjukdom som läkarna bedömde som obotlig men som tillfrisknade efter bön om förbön av Elisabeth Hesselblad.