Hoppa till innehåll

Katoliker och lutheraner uppmärksammade reformationen tillsammans

Den 31 oktober 2016 möttes ledare för katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet i Lund för att tillsammans uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen.

Mötet i Lund var resultatet av en flera decennier lång dialogprocess. En milstolpe i den processen var dokumentet "Från konflikt till gemenskap" från 2013. Där uttrycker lutheraner och katoliker sorg och ånger över den smärta man tillfogat varandra, men också tacksamhet över de teologiska insikter som båda parter bidragit med. Samtidigt betonas det gemensamma ansvaret att berätta om kristen tro, inte minst genom arbete för rättvisa och fred.

Det var i den andan katoliker och lutheraner möttes i Lund för att tillsammans uppmärksamma reformationen. Under mötet hölls en gudstjänst med liturgi särskilt framtagen för detta tillfälle.

 

Bilder från påvens besök i Lund och Malmö 2016

Här finns bilder och nyhetsinslag från påvens besök i Sverige hösten 2016.

 

De fem ekumeniska imperativen

I slutet av den ekumeniska gudstjänsten i Lunds domkyrka den 31 oktober undertecknade påven Franciskus och Lutherska världsförbundets president biskop Munib Younan ett dokument där de förband sig och sina kyrkor att arbeta enligt fem ekumeniska imperativ:

Första imperativet: Katoliker och lutheraner bör alltid börja i enhetens perspektiv och inte i splittringens, för att stärka det gemensamma även om det är lättare att se och erfara skillnaderna.

Andra imperativet: Lutheraner och katoliker bör ständigt låta sig själva förändras genom mötet med den andre och genom det ömsesidiga trosvittnesbördet.

Tredje imperativet: Katoliker och lutheraner bör på nytt förpliktiga sig till att söka synlig enhet, till att tillsammans utveckla närmare vad detta betyder i form av konkreta steg, och till att oupphörligt sträva mot detta mål.

Fjärde imperativet: Lutheraner och katoliker bör gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid.

Femte imperativet: Katoliker och lutheraner bör vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom att förkunna och att tjäna världen.

 

Varför just Lund?

Att just Lund hade valts som plats för mötet hade flera orsaker: det var där som Lutherska världsförbundet bildades 1947, och förbundet firade alltså 70-årsjubileum 2017. Lund ligger också i "det lutherska Skandinavien", som på många sätt präglats av reformationen.

Datumet den 31 oktober är reformationsdagen: enligt traditionen spikade Martin Luther upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg den dagen år 1517. Mötet i Lund anknöt därmed till 500-årsminnet av reformationen.

Mötet markerade också att det 2017 var 50 år sedan den ekumeniska dialogen mellan lutheraner och katoliker började.

Inbjudare till mötet var Lutherska världsförbundet och Vatikanen. Lutherska världsförbundet samlar 72 miljoner lutheraner från 144 kyrkor och katolska kyrkan har över 1,3 miljarder medlemmar världen över. För värdskapet under mötet stod Svenska kyrkan i nära samarbete med katolska kyrkan i Sverige och Sveriges kristna råd.