Hoppa till innehåll

28 september - S:t Venceslaus, martyr

Född i Böhmen i början av 900-talet. Regerade över Böhmen från 925 och framstår som en stor både religiös och kulturell personlighet. Han förråddes av sin bror och dödades år 935. Räknades omedelbart bland martyrerna och vördas särskilt i Böhmen, vars skyddspatron han är. Graven finns i Prag.

Läsningar

Den innevarande dagens eller (förslag): 1 Pet 3:14-17; Ps 126; Matt 10:34-39

S:t Lorenzo Ruiz och hans följeslagare, martyrer

Åren 1633–37 dog sexton dominikaner och med dominikanorden förbundna kristna martyrdöden i Nagasaki, Japan. De missionerade på Filippinerna och Formosa samt i Japan. I gruppen, som bestod av både präster och lekmän, märks Lorenzo Ruiz, en filippinsk familjefar. Med sin blodiga död inledde de en fruktbar framtid för kristendomen i dessa länder.

Läsningar

Den innevarande dagens eller (förslag): 1 Joh 5:1-5; Ps 126; Joh 12:24-26