Hoppa till innehåll

3 september - S:t Gregorius den store, påve och kyrkolärare

Minnesdag

Föddes i Rom omkr. 540. Efter att ha gjort karriär som ämbetsman och blivit stadsprefekt i Rom blev han munk och vigdes till diakon. Under några år var han påvligt sändebud i Konstantinopel. Den 3 september 590 blev han påve och verkade under fjorton år som framstående herde och organisatör av kyrkolivet, den karitativa verksamheten och missionen bland germaner och angelsaxare. Skrev bibelkommentarer och skrifter med praktiskt, pastoralt syfte, som tillhör den latinska kyrkans mest betydelsefulla andliga och teologiska litteratur. Dog den 12 mars 604.

Läsningar

Den innevarande veckodagens läsningar eller (förslag): 2 Kor 4:1-2, 5-7; Ps 96:1-3, 7-8a, 10; Luk 22:24-30