Hoppa till innehåll

Heliga Birgitta

Heliga Birgitta är Sveriges och Europas skyddspatron. Hon var länge det enda svenska och nordiska helgonet som har en påves godkännande (Bonifatius IX år 1391) men 5 juni 2016 helgonförklarades även Elisabeth Hesselblad.

Heliga Birgitta föddes i Uppland omkring 1302. Hon gifte sig vid 13 års ålder med Ulf Gudmarsson i Östergötland och de fick åtta barn. Vid tiden för Ulfs död 1344 började Birgitta allt oftare få uppenbarelser, som nedtecknades av hennes biktfäder. Uppenbarelserna ledde till att hon ville instifta en ny klosterorden och grunda ett kloster för både munkar och nunnor i Vadstena.

För att få grunda en ny klosterorden måste påven ge sitt godkännande och därför reste Birgitta till Rom 1349. Påven bodde då inte i Rom utan i Avignon i Frankrike. Birgitta arbetade intensivt för att få påven att flytta tillbaka till Rom och att få sin nya klosterregel godkänd. Först 1370 godkände påven Urban V Birgittinerorden, Den allra heligaste Frälsarens orden.

År 1371, vid 68 års ålder, påbörjade hon en vallfärd till Heliga landet. När hon återkom till Rom våren 1373 var hon försvagad av sjukdom, och den 23 juli avled hon i sin bostad vid nuvarande Piazza Farnese.

1384 invigdes Vadstena kloster. Birgitta själv hade i detalj bestämt hur kyrkan och klostret skulle se ut och hur klostret skulle vara organiserat. Birgittas dotter Katarina blev den första abbedissan.

Heliga Birgitta helgonförklarades 7 oktober 1391. Hennes världsrykte grundar sig på hennes kärlek till Kristus och kyrkan, hennes mod inför världsliga herrar och kyrkliga dignitärer, hennes omsorger om andra, hennes glödande fromhet och nyktra realism.