Hoppa till innehåll

20 september - S:t Andreas Kim Taegon, präst och S:t Paulus Chong Hasang och deras följeslagare, de koreanska martyrerna

Minnesdag

I början av 1600-talet infördes kristendomen av lekmän i Korea. En vital kristen gemenskap utan herdar leddes nästan utan präster ända till 1836, då de första missionärerna från Frankrike tog sig in i landet i hemlighet. Under förföljelser 1839, 1846 och 1866 avrättades 103 martyrer i denna gemenskap, bland vilka fanns den nitiske prästen och själasörjaren Andreas Kim Tae-gon och den ledande lekmannaaposteln Paulus Chng Ha-sang. De flesta övriga var lekmän, män och kvinnor, gamla, unga och barn, som med sitt blod helgade den koreanska kyrkan i hennes första blomning.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 1 Pet 4:13-17; Ps 34:2-9; Matt 10:28-33