Hoppa till innehåll

Katolska kyrkan i siffror

Varje år publicerar Vatikanens informationstjänst Fides statistik för katolska kyrkan. Dessa siffror är från 2023:

  • Antalet katoliker i världen beräknas till 1,37 miljarder.
  • Antalet präster är 407 872 vilket är en minskning med ca 4000 präster. Det är främst i Europa som antalet präster minskar.
  • Antalet biskopar är 5 340.
  • Antalet katolska nunnor i världen fortsätter att minska och är nu 608 958. Det sker dock en ökning i Afrika och Asien.
  • Antalet seminarister minskar på alla kontinenter utom i Afrika och är nu 109 895.
  • Det finns sammanlagt 74 368 katolska förskolor i världen med totalt 7,5 miljoner förskoleelever.
  • Antalet katolska grundskolor är 100 939, medan antalet katolska gymnasier är 49 868.
  • Katolska kyrkan driver 5 405 sjukhus, varav de flesta ligger i Afrika. Dessutom driver kyrkan 14 205 vårdcentraler och 567 behandlingshem för leprasjuka, varav de flesta finns i Asien.
  • Katolska kyrkan driver 15 276 hem för äldre och sjuka samt 9 703 barnhem världen över.