Hoppa till innehåll

Kristi kropps och blods högtid

Föreskrevs 1264 av Urban IV som tacksägelse för eukaristins gåva och förlades till torsdagen efter Heliga Trefaldighets dag. (I länder där dagen inte är allmän helgdag förläggs den till följande söndag). Thomas av Aquino författade dess mässa och officium. Först efter 1317 vann högtiden allmän spridning, firad med högtidliga sakramentsprocessioner och inramad av försommarens blomsterprakt.

Läsningar

2 Mos 24:3-8; Ps 116:12-13, 15-18; Heb 9:11-15; Mark 14:12-16, 22-26 (se dagens läsningar)

 

Musik på Kristi kropp och blods högtid

Sekvensen Lauda Sion Salvatorem

Hymnen Adoro te devote