Hoppa till innehåll

1 juni - S:t Justinus, martyr

Minnesdag

Filosofen och martyren Justinus föddes i början av etthundratalet i Nablus (Flavia Neapolis) i Samarien i en hednisk familj. Omvändes till den kristna tron och författade flera skrifter till trons försvar, av vilka två verk har bevarats, två Apologier och Dialogen med Tryfon. Han öppnade en skola i Rom där han höll offentliga föreläsningar. Tillsammans med några medarbetare led han martyriet omkr. 165 under Marcus Aurelius regering.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 1 Kor 1:18-25; Ps 34:2-9; Matt 5:13-19