Hoppa till innehåll

Heliga Trefaldighets dag

Högtiden är ägnad åt det centrala kristna mysteriet, den ende Guden i tre personer. Den firades på 900-talet i Liège men föreskrevs för hela västerlandet först 1334 av Johannes XXII och förlades till söndagen efter pingst. Infördes tidigt i de nordiska stiften. De särpräglade antifonerna i officiet bygger på formuleringar av teologen och filosofen Marius Victorinus (d. omkr. 365).

Läsningar

2 Mos 34:4b-6, 8-9; Till Dan B:29-33; 2 Kor 13:11-13; Joh 3:16-18 (se dagens läsningar)