Hoppa till innehåll

13 juni - S:t Antonius av Padua, präst och kyrkolärare

Minnesdag

Född i Lissabon mot slutet av 1100-talet blev han först augustinkanik men anslöt sig sedan till franciskanerna och prästvigdes för att missionera i Afrika. Han kom att verka som efterfrågad och framgångsrik folkpredikant i Frankrike och Italien. Han omvände många till den katolska tron och var den förste som undervisade i teologi inom sin orden. Han är känd för sina predikningar som förenar lärdom med ett medryckande språk. Död i Padua 1231.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Jes 61:1-3a; Ps 89:2-5, 21-22, 25, 27; Luk 10:1-9