Mötesplatsen SKR

Den specifikt teologiska ekumeniska mötesplatsen är Sveriges Kristna Råd, som ger utrymme för kyrkoledare och andra samfundsmedlemmar att mötas, samordna och samarbeta. SKR är ett av de bredaste kristna råden i världen, och medan det på många håll är främst handläggare och andra tjänstemän som sitter i kristna samarbetsråd samlar SKR i första hand kyrkoledare. Det ger besluten, som fattas i konsensus utom i vissa ekonomiska frågor, extra tyngd.

Genom SKR kan kyrkorna gemensamt avge uttalanden och remissvar, samlas till seminarier, utbyta erfarenheter och material samt, framför allt, alltmer lära känna varandra. Just det personliga mötet där samfundens ledare på nationell nivå blir du med varandra är särskilt viktigt för att utveckla samarbeten, motverka fördomar och samtala om svåra frågor som exempelvis proselytism (att aktivt värva medlemmar hos ett annat samfund) eller när vi gör olika ställningstaganden i etiska frågor.

SKR delar upp sin verksamhet på tre områden: Ekumenisk teologi, Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle samt Institutionssjälavård. Flest anställda finns inom Ekumenisk diakoni, ofta i projekt som finansieras externt genom t ex SIDA, Folke Bernadotteakademin eller av någon eller några av medlemssamfunden. Mycket arbete görs genom SKR:s många arbetsgrupper som utgörs av frivilliga från medlemssamfunden och ibland också representanter för samarbetsorganisationer.

Verksamheten i SKR styrs helt av medlemssamfunden. I Sveriges Kristna Råds styrelse sitter som stiftets representanter just nu biskop Anders Arborelius, Fredrik Emanuelson, Helena D'Arcy och Magdalena Dahlborg.

 

Arbetsgrupper inom Sveriges Kristna Råd, katolsk representation:

 

Ekumenisk teologi

Arbetsgruppen för Faith and Order: p. Fredrik Emanuelson OMI (tjänstledig)

Arbetsgruppen för religionsteologi: Kaj Engelhart

Arbetsgruppen för jämställdhetsfrågor: Eva Winiarski, Philip DeCroy

Arbetsgruppen för missionsteologi: p. Fredrik Emanuelson OMI (tjänstledig)

 

Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle

Styrgruppen för ekumeniska följeslagarprogrammet: Madeleine Fredell

Referensgruppen för diakoni: Karin Pålsson

Referensgruppen för klimat och hållbar utveckling: Sofia Rosshagen, Andreas Carlgren

Referensgruppen för medicinsk etik: Helena D'Arcy, Kerstin Hedberg Nyqvist

Arbetsgruppen för migration och integration: George Joseph

Referensgruppen för fred: Cecil de Rozario

 

Övriga grupper

Styrgruppen för kyrka-skola: Cecilia Fröjmark

Styrgruppen för NAV: Stefan Nordström

Samarbetsrådet för andlig vård inom hälso- och sjukvården: Sebastian Torvald Jansson

Arbetsgruppen för frågor omkring funktionshinder: Thomas Nordlöf

Plattform för Kyrkornas världsråd: Magdalena Dahlborg (observatörsstatus)