Hoppa till innehåll

Dialoger och samtal

Prioriterade i stiftets verksamhet är de bilaterala dialogerna med andra samfund. Dialoger har förts sedan 1960-talet med olika samfund som samtalspartner. Just nu har vi tre formella dialoger och ett samtal som inte har samma formella status.

Dialogerna har lite olika karaktär, där vissa resulterar i tunga rapporter och andra inte alls redovisar det arbete som görs då fokus snarare ligger på att lära känna varandra. En dialog kan också ändra karaktär med tiden.

Vissa dialoger har pågått länge med små eller inga avbrott, andra är tydligt avgränsade i tid och omfattning.

 

Pågående dialoger med

Pingst Fria Församlingar i Samverkan

Equmeniakyrkan

 

Vilande dialoger med

Bysantiska ortodoxa kyrkor i Sverige

Svenska kyrkan

 

Avslutade dialoger med

Metodistkyrkan i Sverige

Svenska Missionskyrkan