Hoppa till innehåll

Katolska ekumeniska nämnden

Varje katolskt stift ska ha en person som ansvarar för de ekumeniska kontakterna samt ett ekumeniskt råd eller en nämnd. I Stockholms katolska stift finns två handläggare för ekumenik samt Katolska ekumeniska nämnden med ledamöter väl förankrade i ekumeniska sammanhang.

Riktlinjer för handläggarnas och nämndens uppdrag finns i Direktoriet för ekumeniken från 1993 §§41-44.

I dagsläget är Katolska ekumeniska nämnden främst ett rådgivande och nätverkande stöd för stiftets handläggare.

Då KEN saknar resurser till egen hemsida ligger information från KEN direkt under stiftets hemsida.

 

Nämndens ledamöter

p. Pierre-André Mauduit OP, ordförande

Nausikaa Haupt

Magdalena Dahlborg

Lidia Fioravanti, Focolare

Sr Beata Rohdin OSsS

Michelle Mope Andersson

Kristina Hellner (ständigt adjungerad)

 

Kontaktuppgifter till ekumenikhandläggare Nausikaa Haupt:

E-post: nausikaa.haupt@katolskakyrkan.se

Mobiltelefon: 073-379 55 96

Nausikaas arbetsplats är huvudsakligen på Ekumeniska Centret i Alvik.