Hoppa till innehåll

Ekumeniken i Sverige

Stockholms katolska stift möter övriga kyrkor och samfund i flera olika sammanhang. Bland annat har flera myndigheter, och även regeringen, rådslag med trossamfunden. Enskilda stiftsorgan har multilaterala mötesplatser inom sina områden, såväl nationellt som internationellt.

Stiftet är också medlem i Sveriges kristna råd, SKR och en snabb beskrivning av rådet finns här.

Stiftsorgan med ansvar för ekumeniken är Katolska ekumeniska nämnden (KEN).

Stockholms katolska stift prioriterar särskilt så kallade bilaterala dialoger. Utmärkande för ekumeniken i Sverige är att det länge funnits ett starkt engagemang på gräsrotsnivå. Idag möts man i ekumeniska bönegrupper, lokala ekumeniska råd och genom praktiskt samarbete kring diakoni och själavård.

Ansvarig för det ekumeniska arbetet i stiftet är ekumenikhandläggare Nausikaa Haupt.

SKR:s presidium vid konsistoriet i Rom den 28 juni 2017 då biskop Anders blev kardinal.