Hoppa till innehåll

Ekumeniken i världen

Internationellt samverkar Katolska kyrkan såväl globalt som regionalt. Dikasteriet för främjandet av de kristnas enhet har på global nivå flera bilaterala dialoger med andra samfund och deltar som observatör i Kyrkornas Världsråd. Rapporter från dessa dialoger kan man hitta hos Centro Pro Unione.

Regionala biskopskonferenser förhåller sig på olika sätt till regionala ekumeniska sammanhang. I Europa har såväl de europeiska biskopskonferensernas samarbetsråd CCEE som samarbetsorganet för biskopskonferenserna inom EU, COMECE, nära kontakt med Conference of European Churches (CEC).

På den nordiska nivån finns kontakter mellan samfundens ekumeniska handläggare genom nätverket Nordisk-Baltisk Ekumenisk Sekreterarsamling som träffas i början av varje kalenderår för informationsutbyte och för att diskutera gemensamma utmaningar.