Katolska Ekumeniska Nämnden

Varje katolskt stift ska ha en person som ansvarar för de ekumeniska kontakterna samt ett ekumeniskt råd eller en nämnd. I Stockholms katolska stift finns två handläggare för ekumenik samt Katolska Ekumeniska Nämnden med ledamöter väl förankrade i ekumeniska sammanhang.

Riktlinjer för handläggarnas och nämndens uppdrag finns i Direktoriet för ekumeniken från 1993 §§41-44.

I dagsläget är Katolska Ekumeniska Nämnden främst ett rådgivande och nätverkande stöd för stiftets handläggare.

 

Nämndens ledamöter

Ordförande Magdalena Dahlborg, handläggare för ekumenik

p Fredrik Emanuelson, biskopsvikarie för evangelisation och handläggare för ekumenik

Katarina Miksits, Focolare

Patrik van Bladel, Focolare

Sr Beata Rohdin OSsS

Michelle Mope Andersson

Kristina Hellner (ständigt adjungerad)

 

Kontaktuppgifter:

Magdalena Dahlborg

E-post: magdalena.dahlborg@skr.org

 

Ekumeniska Centret

Box 14038

167 14 Bromma

 

Besöksadress:

Gustavslundsvägen 18

Alviks torg, Stockholm