Caritas

Ansvarig för bistånd Caritas/Stockholms katolska stift:

Vakant

 

Ansvarig för Caritas Sveriges inlandsarbete:

Pieter van Gylswyk

Telefon 08-50 557 675

Mobiltelefon: 072-937 17 00

E-post: pieter.vangylswyk@caritas.se

 

Ansvarig för migrations- och flyktingfrågor i Caritas och stiftet:

George Joseph

Telefon 08–50 557 672

Mobiltelefon: 0709-63 45 01

E-post: gjoseph@caritas.se

 

Kontorsansvarig och insamlingsassistent:

Marija Kedzo

Telefon: 08-50 557 674

E-post: marija.kedzo@caritas.se

 

Mötesplats Caritas (Rådgivning/Counselling)

Projektansvarig för verksamheten

Marie Eidem, telefon 08 – 462 00 30 och 070-508 58 13

E-mail: marie.eidem@caritas.se

Caritas är den katolska kyrkans biståndsorganisation med ett världsomfattande nätverk. Caritas hjälper människor direkt på plats.

I Sverige ger Caritas stöd till församlingarnas karitativa arbete, gör insamlingar till biståndsprojekt och arbetar med frågor som rör människohandel och migration. Läs mer på Caritas hemsida.

Stockholms katolska stift har ett konto för biståndshjälp: BG 900-4789

Gåvor tas tacksamt emot. Använd gärna Swish nummer 1239004789

Vill Du bli en regelbunden givare genom autogiro ber vi dig att kontakta Caritas kanslisekreterare Marija Kedzo.