Hoppa till innehåll

Sjukhussjälavård - andlig vård i vården

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och arbetar med andlig vård inom hälso- och sjukvården, vilket exempelvis innebär enskilda samtal, krisstöd vid akuta situationer samt gudstjänstfirande. Sjukhuskyrkan vänder sig till patienter, närstående och personal oberoende av religion.

Samtalen tar sin utgångspunkt i det patienten eller den närstående vill tala om. Det kan handla om sjukdom och lidande, hopp och vanmakt, liv och död, tro och tvivel. Osäkerheten kring en diagnos, ett hastigt dödsfall, en olycka med oviss utgång, psykisk ohälsa, upptäckten av en kronisk sjukdom, ett nyfött barn som dör…  Vardagen ställs på ända ibland! I de situationerna utgör Sjukhuskyrkan ett stöd och en samtalspart.

I Sjukhuskyrkan arbetar präster, pastorer, diakoner, ordenssystrar och assistenter. Sjukhuskyrkans medarbetare har tystnadsplikt och tjänsterna är avgiftsfria.

 

 

Lund

Iwona Dekajlo

Mobiltel: 070-242 21 97

E-post: iwona.dekajlo@katolskakyrkan.se

 

Göteborg

Östra sjukhuset

Antonia Wurzer OSF

Mobiltel: 072-722 15 11

E-post: antonia.wurzer@katolskakyrkan.se

 

Stockholm

kanik Marcus Künkel

Tel: 08-644 46 02

Mobiltel: 070-278 15 12

E-post: amkuenkel@hotmail.com

 

Rauha Navarro Marttinen

Mobiltel: 08-1238 20 79

E-post: rauha.navarro-marttinen@regionstockholm.se