Datum, tider och platser för utbildningar

Det behövs ingen föranmälan till utbildningarna om beredskapsplanen.

Registrering sker på plats. Tider och platser för resten av denna termin: 

 

BORÅS: Sankt Sigfrids församling, fredagen 26 april kl. 18.30 - 20.30

FALUN: Sankta Katarina församling (datum ännu ej fastställd)

GÄVLE: Sankt Pauli församling, lördagen 6 april kl. 13 - 15

GÖTEBORG: Kristus konungens församling, lördagen 30 mars kl. 10 - 12 och måndagen 6 maj kl. 18.30 - 20.30

GÖTEBORG: Sankta Maria Magdalenas församling (datum ännu ej fastställd)

HÄSSLEHOLM/KRISTIANSTAD: Sankt Andreas kapell, Hässleholm, söndagen 31 mars kl. 13.30 - 15.30

KALMAR: Sankt Kristoffers församling: söndagen 28 april kl. 12.30 - 14.30

KARLSKRONA: Sankt Bonifatius kapellförsamling (Karlshamn), torsdagen 25 april kl. 18.30 - 20.30

KARLSTAD: Vår Fru av rosenkransens församling, lördagen 4 maj kl. 13 - 15

LANDSKRONA: Sankt Johannes Döparens församling, söndagen 24 mars kl. 12 - 14

LINKÖPING: Sankt Nikolai församling, söndagen 7 april kl. 12 - 14

LULEÅ: Sankt Josef Arbetarens församling, lördagen 11 maj kl. 10.30 - 12.30

LUND: Sankt Thomas församling, lördagen 23 mars kl. 10 - 12

MÄRSTA: Sankt Franciskus av Assisi församling, tisdagen 23 april kl. 18 - 20

SKELLEFTEÅ: Sankta Maria katolska kyrka, lördagen 18 maj kl. 14.30 - 16.30

STOCKHOLM: Domkyrkoförsamlingen, torsdagen 2 maj kl. 18 - 20

STOCKHOLM: Sankta Eugenia församling, kompletterande samling för dem som gick utbildningen i december: söndagen 5 maj kl. 13-14

SUNDSVALL: Sankt Olofs församling, söndagen 26 maj kl. 12.30 - 14.30

SÖDERTÄLJE: Sankt Ansgars församling, fredagen 3 maj kl. 18 - 20

TROLLHÄTTAN: Sankt Petri församling, måndagen 8 april kl. 18 - 20

UMEÅ: Kristi Moders församling, söndagen 12 maj kl. 12 - 14 

UPPSALA: Sankt Lars församling, fredagen 22 mars kl. 16.30 - 18.30

VISBY: Kristi Lekamens församling (datum ännu ej fastställt)

VÄSTERÅS: Vår Frus församling, torsdagen 9 maj kl. 18.30 - 20.30

YSTAD: Sankt Nikolai församling, torsdagen 4 april kl. 19 - 21

Alternativa tider för enskilda personer som av någon anledning inte kan delta i sin egen församlings/organisations kurs:

STOCKHOLM:

Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum, Brunnsgränd 4, Stockholm (Gamla Stan)

Fredagen 12 april kl. 19-21

GÖTEBORG:

Kristus Konungens församling, Parkgatan 14

Lördagen 30 mars kl. 10-12

Måndagen 6 maj kl. 18.30 – 20.30