Hoppa till innehåll

Ärenden och årsrapporter

ÄRENDEN 2022

Officiella meddelanden från stiftets generalvikarie:

Anledningen till detta beslut är anklagelser om övergrepp mot minderårig som ska ha ägt rum 2003. Anklagelserna kom till stiftets kännedom 2017 och polisanmäldes omedelbart men då brottet var preskriberat lades polisutredningen ned. En kyrklig utredning gjordes därefter av prästens orden och då framkom uppgifter som ligger till grund för att han nu suspenderas.

Anledningen till detta är anklagelser från en vuxen person om emotionellt utnyttjande som ska ha pågått sedan den drabbade var minderårig. Händelserna är preskriberade enligt svensk lag men stiftet har följt upp med en administrativ process och en kyrklig varning. Prästen får inte bedriva pastoralt arbete med barn och ungdomar. Detta beslut gäller tills vidare.

 

ÅRSRAPPORTER

Rapporterna är författade av Barnskyddsombudet och beskriver beredskapsarbetet mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar inom katolska kyrkan i Sverige.

 

2023

Här finns barnskyddsombudets rapport för 2023 "Vi får inte stanna här" för nerladdning.

 

2022

Här finns barnskyddsombudets rapport för 2022 "Små framsteg" för nerladdning. 

 

2021

Här finns barnskyddsombudets rapport för 2021 "Vi har inte kommit igång än" för nerladdning.

 

2020

Här finns barnskyddsombudets rapport för 2020 "Varför ingriper ingen?" för nerladdning.

 

2019

Här finns barnskyddsombudets rapport för år 2019 "I min församling kan det inte hända" för nerladdning.