Barnskyddsombud

Stockholms katolska stift tillsätter per 1 januari 2019 ett särskilt barnskyddsombud som ska bevaka skyddet för barn och ungdomar mot sexuella övergrepp inom kyrkans verksamhet.

Tillsättningen ska garantera att stiftets beredskapsplan mot sexuella övergrepp blir känd och praktiskt genomförd i alla sammanhang där aktiviteter med barn och unga förekommer.

Ombudet har rang av biskopsdelegat och ska få möjlighet att ta del av sådant som rör säkerheten för barn och ungdomar på lokal- och riksnivå. Denna tillsynsfunktion innebär att ombudet kan uppmana enskilda församlingar, missioner, skolor, föreningar m.m. inom stiftets område att lämna uppgifter om hur de verkställer beredskapsplanen i praktiken och inkalla dessa till möten för överläggningar om deras verksamhet, om anpassningar och om förändringar av pågående verksamhet.

Ombudet erbjuder nödvändiga utbildningar om genomförandet av beredskapsplanen i hela stiftet för personal och volontärer i kyrkans tjänst. En gång per år redovisas barnskyddsombudets arbete i en offentlig rapport på stiftets hemsida.

 

Alla misstankar om sexuella övergrepp på minderåriga måste polisanmälas

Det är oerhört viktigt att man inte håller tyst kring misstankar om övergrepp utan att man berättar vad man vet. Här finns en lista med kontaktuppgifter för stöd och hjälp vid misstanke om övergrepp.

 

Alla kan och bör vi bidra till att förebygga övergrepp. Här är några råd:

  • En vuxen ska inte vara ensam med en minderårig när det finns liten möjlighet för andra att se vad de gör.
  • Sträva alltid efter att ha två vuxna med i verksamheter för barn och unga. Den som arbetar med minderåriga ska inte träffa enskilda individer i syfte att bygga upp en relation, vid sidan av den ordinarie verksamheten.
  • När barn och unga ska skjutsas i bil; se till att ha mer än en passagerare i varje fordon. Vid utfärder: ha en gemensam uppsamlingsplats för hämtning och lämning av barn.
  • Vid inkvartering av minderåriga; ett ensamt barn och en vuxen ska aldrig dela sovrum. Vid inkvartering i hem ska minst två minderåriga placeras tillsammans.

Ovanstående försiktighetsåtgärder gäller alla, utan undantag. Åtgärderna ska tillämpas för att öka allas trygghet i kyrkan. De ska minimera riskerna för övergrepp men också för eventuella falska anklagelser om övergrepp.

 

Mer information och litteratur:

Sveriges kristna råds skrift: "Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer"