Hoppa till innehåll

Aktuellt från barnskyddsombudet

Ny satsning på utbildning och kvalitetskontroll

Inom vårt stift ökar behovet av utbildning om våra trygghetsregler eftersom nya präster kommit till och en del kateketer och ungdomsledare har ännu inte nåtts av våra kurser. Kursen förklarar riktlinjerna för arbetet och hur vi blir bättre på att stödja varandra i att öppet påpeka brister och agera tillsammans. Kursen är obligatorisk för alla som på något sätt har att göra med barn och ungdomar inom katolska kyrkan. Den följs upp av inspektioner på plats där vi ska hjälpas åt att säkerställa att planens trygghetsregler omsätts i praktiken och i detalj. 

 

Här finns alla tider och platser som är inbokade för utbildningarna

 

Alla kan och bör vi bidra till att förebygga övergrepp. Här är några råd:

  • En vuxen ska inte vara ensam med en minderårig när det finns liten möjlighet för andra att se vad de gör.
  • Sträva alltid efter att ha två vuxna med i verksamheter för barn och unga. Den som arbetar med minderåriga ska inte träffa enskilda individer i syfte att bygga upp en relation, vid sidan av den ordinarie verksamheten.
  • När barn och unga ska skjutsas i bil; se till att ha mer än en passagerare i varje fordon. Vid utfärder: ha en gemensam uppsamlingsplats för hämtning och lämning av barn.
  • Vid inkvartering av minderåriga; ett ensamt barn och en vuxen ska aldrig dela sovrum. Vid inkvartering i hem ska minst två minderåriga placeras tillsammans.

Ovanstående försiktighetsåtgärder gäller alla, utan undantag. Åtgärderna ska tillämpas för att öka allas trygghet i kyrkan. De ska minimera riskerna för övergrepp men också för eventuella falska anklagelser om övergrepp.