Hoppa till innehåll

Aktuellt från barnskyddsombudet

Extern granskning av stiftets beredskapsarbete (publicerat 24 februari 2024)

Två externa granskare har gått igenom hela stiftets arkiv med avslutade och pågående ärenden rörande anklagelser om övergrepp. Syftet har varit att se om ärenden har hanterats på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. Även Barnskyddsombudets arbete har analyserats utifrån stiftets beredskapsplan för övergrepp på minderåriga och aktuell lagstiftning inom området.

Granskningen visar att  det inte finns något i arkivet som talar för att stiftets biskopar eller andra skulle ha försökt undanhålla information eller dölja någon händelse. Dock finns det förbättringsmöjligheter vad gäller strukturen och systematiken för själva arkiveringen och för ärendehanteringen. Granskarna föreslår en rad åtgärder för detta som stiftsledningen och beredskapsgruppen nu implementerar.  

Granskningen visar också att Barnskyddsombudet arbetar systematiskt och mycket väl grundat i Barnkonventionen och andra gällande regelverk samt att utbildningarna som är framtagna är relevanta och av hög kvalitet.

 

Film och bok för föräldrar och mindre barn - pedagogisk teater för barnfamiljer

Barnskyddsombudet har tillsammans med Marina Håkonsson mellan 2021 och 2023 anordnat träffar för familjer om de risker kring övergrepp som barnen i dag är utsatta för, bl.a. via internet, men också genom fysiska kontakter med främmande vuxna eller större barn.

En av föreställningarna - "Papegojan som ringde till sin mamma" - kommer under våren 2024 att presenteras här, som video och som barnbok att läsa med de små i familjen.