Aktuellt från barnskyddsombudet

Ny satsning på utbildning och kvalitetskontroll

Barns säkerhet har högsta prioritet i kyrkan. Det gör ont att höra om övergrepp inom kyrkan. Sådant får aldrig tystas ner. Vi vill göra allt vi kan för att förebygga övergrepp och minimera riskerna. Övergrepp måste alltid polisanmälas. Vi hjälper till med det också om så behövs.  

Inom vårt stift ökar behovet av utbildning eftersom nya präster kommit till, och många kateketer och ungdomsledare ännu inte har nåtts av våra kurser. Därför görs nu en ny, omfattande utbildningssatsning i samtliga församlingar och organisationer. Den nya, uppdaterade kursen ska förklara riktlinjerna för arbetet och hur vi blir bättre på att stödja varandra i att öppet påpeka brister och agera tillsammans. Kursen är obligatorisk för alla som på något sätt har att göra med barn och ungdomar inom katolska kyrkan. Den följs upp av inspektioner på plats där vi ska hjälpas åt att säkerställa att planens trygghetsregler omsätts i praktiken och i detalj. På denna sida publiceras löpande tider och platser.

Under februari månad fortsätter jag med att undersöka hur rutinerna för ärendebehandlingen vid Katolska Biskopsämbetet kan optimeras, samt vilka punkter i Beredskapsplanen som måste uppdateras. Jag påbörjar mina resor till församlingarna där kurser ska hållas och inspektion genomföras (enligt tidsplan nedan). Många församlingar har ännu inte hört av sig. Jag ber dem att snarast ta kontakt med mig för fastställande av datum för visitation. Samma sak gäller föreningar, missioner och organisationer i stiftet som jag ännu inte har kontakt med. 

Undrar du något, har du något som du vill berätta eller har du synpunkter på hur vi som stift arbetar med denna fråga (vad vi gör rätt och vad vi gör fel), då är du varmt välkommen att ringa/mejla mig

Björn Håkonsson, barnskyddsombud

Tel. 070 – 33 22 904 (säkrast måndag till fredag kl. 08 – 12)

E-post: barnskyddsombud@katolskakyrkan.se

 

Här finns alla tider och platser som är inbokade för utbildningarna