Hoppa till innehåll

Obligatorisk utbildning för präster och diakoner

Präster och diakoner organiserar medhjälpare ur lekfolket och måste ha minst samma kunskaper som dessa om beredskapsarbetet mot övergrepp. Det gäller inte minst för kyrkoherdar som ansvarar för att alla som hjälper till med barn och ungdomar utväljs, kontrolleras och registreras på korrekt sätt. 

Medvetenheten om detta viktiga ämne växer, både inom kyrkan och i samhället. Vi hör dock genom medierna också om vuxna i sårbara lägen som far illa i mötet med kyrkliga medarbetare. Begreppet ”andliga övergrepp” (spiritual abuse) används. Denna utveckling utmanar oss som jobbar i kyrkan. Vi behöver uppdatera våra kunskaper om barns och ungas utsatthet, men också samtala om hur vi stärker och skyddar kvalitén på det pastorala bemötandet av vuxna människor.

Dessa frågor tas upp nu under våren 2023 i form av en ny, obligatorisk fortbildning, enbart för präster och diakoner, i varje dekanat. Kursen heter NÄRHET OCH ANSVAR.

Kursen hålls under följande dekanatsträffar:

 

Göteborgs dekanat:

Onsdagen 15 mars kl. 10 – 14 i Kristus Konungens församling i Göteborg

 

Jönköpings dekanat:

Tisdagen 14 mars kl. 9:30 – 12 i S:t Franciskus församling i Jönköping.

 

Malmö dekanat:

Måndagen 27 mars kl. 10-12 i S:ta Katarina kyrka i Trelleborg

 

Norrlands dekanat:

Tisdagen 18 april med början kl. 12 i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå.

 

Stockholms dekanat: Två tillfällen, i Domkyrkan:

  • Fredagen 14 april kl. 10 – 12
  • Torsdagen 20 april kl. 10 - 12

 

Örebro dekanat:

Tisdagen 21 februari kl. 10:30 – 12:30 på Birgittagården i Falun

 

Summary in English:

All priests and deacons, active in the Catholic Church in Sweden, are obliged to take part in a new course about preventing physical and spiritual abuse of children and vulnerable adults in our pastoral work. Please note the times and places mentioned above and make sure you can take part in one of them. In case you have difficulties with the Swedish language please bring someone who can translate for you.    

..............

 

Förslag till vidare studier för dig som vill fördjupa din pastorala utbildning kring detta

 

Bra att känna till

Många kommuner har stödcentrum för brottsoffer, erbjuder föräldrastöd eller samtalsgrupper som du kan hänvisa till. Undersök vad som finns i ditt område!

BUP: BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN där du bor hittar du på www.bup.se

Det finns två BUP-mottagningar som är specialiserade på behandling av barn och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp:

 

Samtalsstöd

Organisationer och föreningar erbjuder samtalsstöd som du kan hänvisa till. Ett exempel är Organisationen BRIS:

Samtalslinje för vuxna: 077 – 150 50 50

Samtalslinje för barn (alla under 18 år): 116 111