Beredskapsplan mot sexuella övergrepp på minderåriga

Stockholms katolska stift har en beredskapsplan mot sexuella övergrepp på minderåriga som kan laddas ner i sin helhet här.

 

Det är oerhört viktigt att man inte håller tyst kring misstankar om övergrepp utan att man berättar vad man vet.

Här finns en lista med kontaktuppgifter för stöd och hjälp vid misstanke om övergrepp.

Finns misstanke om sexuella övergrepp mot sårbara vuxna kan även dessa rapporteras till samma kontaktpersoner.

 

Alla kan och bör vi bidra till att förebygga övergrepp. Här är några råd:

  • En vuxen ska inte vara ensam med en minderårig när det finns liten möjlighet för andra att se vad de gör.
  • Sträva alltid efter att ha två vuxna med i verksamheter för barn och unga. Den som arbetar med minderåriga ska inte träffa enskilda individer i syfte att bygga upp en relation, vid sidan av den ordinarie verksamheten.
  • När barn och unga ska skjutsas i bil; se till att ha mer än en passagerare i varje fordon. Vid utfärder: ha en gemensam uppsamlingsplats för hämtning och lämning av barn.
  • Vid inkvartering av minderåriga; ett ensamt barn och en vuxen ska aldrig dela sovrum. Vid inkvartering i hem ska minst två minderåriga placeras tillsammans.

Ovanstående försiktighetsåtgärder gäller alla, utan undantag. Åtgärderna ska tillämpas för att öka allas trygghet i kyrkan. De ska minimera riskerna för övergrepp men också för eventuella falska anklagelser om övergrepp.

 

Mer material och information: