Hoppa till innehåll

9 juli - S:t Augustinus Zhao Rong, präst, och hans följeslagare

De kinesiska martyrerna

Augustinus föddes i Kina 1746 och tjänstgjorde i kejsarens armé, men påverkad av de heliga martyrernas ståndaktighet omvändes han, blev präst och dog
som martyr 1815 för att ha bekänt och förkunnat evangeliet. Tillsammans med honom minns vi idag en mängd martyrer i Guds kyrka i Kina, biskopar, präster, ordensfolk och lekfolk, män, kvinnor, ungdomar och barn i olika åldrar, som under svåra umbäranden har vittnat i ord och gärning om Kristi outrannsakliga rikedom.

Läsningar

Den innevarande veckodagens läsningar eller (förslag):  1 Joh 5:1-5; Ps 126; Joh 12:24-26