Hoppa till innehåll

9 augusti - S:TA TERESIA BENEDICTA AV KORSET, JUNGFRU OCH MARTYR,

EUROPAS SKYDDSPATRON

Fest

Edith Stein föddes 1891 i en praktiserande judisk familj i Wrocław (Breslau) i dåvarande Tyskland. Hon studerade framgångsrikt filosofi i Göttingen och Freiburg och ägnade sig sedan åt undervisning och vetenskapligt arbete. 1922 mottog hon dopet. Efter det nazistiska maktövertagandet inträdde hon 1933 i karmelitklostret i Köln och fick namnet Teresia Benedicta av Korset. På grund av judeförföljelsen förflyttades hon till Holland men arresterades i Gestapos hämndaktion mot judiskfödda katoliker sommaren 1942. Hon deporterades till förintelselägret Oświęcim (Auschwitz) nära Kraków i Polen för att där sändas till gaskammaren, troligen 9 augusti.

Läsningar

Hos 2:14, 15cd, 19-20; Ps 45:11-12, 14-17; Matt 25:1-13 (se dagens läsningar)