Hoppa till innehåll

15 augusti - JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING TILL HIMLEN

Högtid

Mellan Jerusalem och Betlehem fanns på 400-talet ett kapell där man den 15 augusti varje år firade minnet av jungfru Maria. Kejsar Mauritius byggde omkr. 600 en basilika i Getsemane för att hedra Marias ”insomnande” och himmelska upptagning, och dagen fick då sitt innehåll. Vi firar Marias frälsning ”till kropp och själ” (den trossanning som fastslogs av påven Pius XII 1950), dvs. att hela hennes person har nått sin slutliga bestämmelse. Så är hon ett tecken på kyrkans och den enskildes framtid.

Läsningar

Upp 11:19a; 12: 1-6a, 10ab; Ps 45:10-12, 16; 1 Kor 15:20-27a; Luk 1:39-56 (se dagens läsningar)