Hoppa till innehåll

16 augusti - Salige Brynolf av Skara, biskop

Brynolf Algotsson föddes i en västgötsk lagmansätt. Efter studier i Paris blev han biskop av Skara 1278 till sin död 1317. Främjade utbildning och kultur och blev känd som tidegärdsdiktare (jfr 2 september). Hans skrinläggning (saligförklaring) ägde rum 1492.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Jes 61:1-3a; Ps 89:2-5, 21-22, 25, 27; Matt 9:35-38

16 augusti - S:t Stefan av Ungern

Född i Pannonien omkr. 969. Efter att ha döpts kröntes han till konung av Ungern år 1000. Rättvis, fridsam och from iakttog han noga kyrkans lagar och sökte sina undersåtars bästa. Grundade flera stift och främjade på olika sätt det kyrkliga livet. Dog i Székesfehérvár 1038.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 5 Mos 6:3-9; Ps 112:1-9; Matt 25:14-30 (25:14-23)