Söndag den 5 juli

FJORTONDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

 

Första läsningen                                                                                                       Sak 9:9–10

 

Så säger Herren:

Ropa ut din glädje, dotter Sion,

jubla, dotter Jerusalem!

Se, din konung kommer till dig.

Rättfärdig är han, seger är honom given.

I ringhet kommer han, ridande på en åsna,

på en ung åsnehingst.

Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim,

alla hästar i Jerusalem.

Krigets vapen skall förintas.

Han skall förkunna fred för folken,

och hans välde skall nå från hav till hav,

från floden till världens ände.

 

Responsoriepsalm                                                             Ps 145:1–2, 8–11, 13b–14 (R. jfr 1)

 

När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 691. När den läses används följande text:

 

R. Jag vill prisa ditt namn, Herre, min konung och min Gud.

 

Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung,

                      nu och för evigt prisar jag ditt namn.

Dag efter dag vill jag prisa dig,

                      nu och för evigt sjunga ditt lov. R.

 

Nådig och barmhärtig är Herren,

                      sen till vrede och rik på kärlek.

Herren är god mot alla,

                      barmhärtig mot allt han har skapat. R.

 

Herre, allt du har skapat skall tacka dig,

                      dina trogna skall lovsjunga dig.

De skall tala om ditt rikes ära

                      och förkunna din väldiga kraft. R.

 

Gud håller sina löften,

                      kärleksfull i allt han gör.

Herren stöder dem som vacklar,

                      han rätar krökta ryggar. R.

 

Andra läsningen                                                                                               Rom 8:9, 11–13

 

Ni är inte kvar i er köttsliga natur utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.

                      Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet, inte att leva efter vår köttsliga natur. Om ni lever på det sättet kommer ni att dö, men om ni med ande dödar kroppens gärningar skall ni leva.

 

Halleluja                                                                                                               Jfr Matt 11:25

 

V. Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,

som uppenbarat himmelrikets hemligheter

för dem som är som barn.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 11:25–30

 

Vid den tiden sade Jesus: »Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.

                      Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.«