Onsdag den 1 juli

Läsning                                                                                                        Am 5:14–15, 21–24

 

Sök vad gott är, och inte vad ont är, för att ni må leva. Då skall Herren, härskarornas Gud, vara med er, så som ni menar honom vara. Hata vad ont är, och älska vad gott är, och håll rätten vid makt i porten. Kanhända skall då Herren, härskarornas Gud, vara nådig mot Josefs kvarleva.

                      Därför, så säger Herren, härskarornas Gud, Herren: På alla torg skall dödsklagan ljuda, och på alla gator skall man ropa: »Ack ve! Ack ve!« Åkermännen skall man mana att brista ut i jämmer, och dödsklagan skall höjas av dem som är kunniga i sorgesång. Ja, i alla vingårdar skall dödsklagan ljuda, ty jag skall gå fram mitt ibland er, säger Herren.

                      Ve er som längtar efter Herrens dag! Vad vill ni med Herrens dag? Den är mörker och inte ljus. Då går det, som när någon flyr för ett lejon, men därvid möts av en björn, och när han då söker tillflykt i sitt hus, blir han biten av en orm, då han sätter handen mot väggen. Ja, Herrens dag är mörker och inte ljus, den är töcken utan något solsken.

                      Jag hatar era fester, jag är trött på dem, och jag finner inget behag i era högtidsförsamlingar. Ty om ni än offrar åt mig brännoffer, tillsammans med era spisoffer, så har jag dock ingen lust till dem, ej heller gitter jag se era tackoffer av gödda kalvar. Ha bort ifrån mig dina sångers buller, jag gitter inte höra ditt psaltarspel. Men må rätten flöda fram som vatten, och rättfärdigheten lik en bäck som aldrig sinar.

 

Responsoriepsalm                                                                       Ps 50:7–13, 16b–17 (R. 23b)

 

R. Den som ger akt på sin väg skall få se Guds frälsning.

 

»Hör, mitt folk, jag vill tala,

                      Israel, jag vill ställa dig till svars.

                      Jag är Gud, din Gud. R.

 

Jag vill inte straffa dig för dina offer,

                      dina brännoffer har jag alltid inför mig.

Men jag tar inte emot tjurar ur ditt hus

                      eller bockar ur dina fållor. R.

 

Ty mina är alla skogens djur,

                      boskapen på de tusende bergen.

Jag känner alla fåglar i skyn,

                      jag vet vad som rör sig på marken. R.

 

Om jag hungrade, behövde jag inte säga det,

                      ty min är jorden och allt som finns på den.

Skulle jag då äta kött från tjurar

                      eller dricka blod från bockar? R.

 

Hur kan du tala om mina stadgar

                      och föra mitt förbund på tungan,

du som hatar tuktan

                      och vänder ryggen åt mina ord?« R.

 

Halleluja                                                                                                                         Jak 1:18

 

V. Fadern har fött oss till liv genom sanningens ord,

till att bli den första skörd han får från dem han har skapat.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 8:28–34

 

Vid den tiden då Jesus kom över till Gadaras område, kom två besatta emot honom från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram den vägen. Och de ropade: »Vad har du med oss att göra, Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?« Ett gott stycke därifrån gick en stor svinhjord och betade. Demonerna bad honom: »Om du driver ut oss, skicka då över oss till svinhjorden.« Han svarade: »Ge er i väg!« Då for demonerna ut ur männen och över till svinen, och hela hjorden rusade utför branten ner i sjön och omkom i vattnet. Herdarna sprang därifrån, och när de kom tillbaka till staden berättade de allt, också om de besatta. Hela staden gick då ut för att möta Jesus, och när de såg honom, bad de honom att lämna deras område.