Hoppa till innehåll

Vikariatet för de orientalisk-katolska kyrkorna

Vikariatet för de orientalisk-katolska kyrkorna är en organisation som består av olika orientaliska katolska kyrkor som finns i Stockholms katolska stift. Enligt den orientaliska kyrkorätten (Codex canonum orientalium ecclesiarum) har varje kyrka inom katolska kyrkan rätt att organisera sig själv enligt sina egna traditioner och liturgiska språk. Dessa kyrkor kallas Ecclesiae sui iuris.

Katolska kyrkan består av 22 orientalisk katolska kyrkor och Latinska kyrkan. I Sverige har vi följande orientaliska kyrkor representerade:

Alla dessa kyrkor har sin egen själasörjare och har bildat en egen mission som verkar under Romersk-katolska kyrkan.

 

Biskopsvikarie för de orientaliska katolska kyrkorna

arkimandrit Matthias Grahm OSB

Linnégatan 79, 114 60 Stockholm

Mobiltel: 073-330 68 25

E-post: matthias.grahm42@gmail.com

 

Moderator för de orientaliska katolska kyrkorna

Rektor

f. Simon-Petrus Semaan

Biborgsgatan 2, 152 41 Södertälje

Mobiltel: 076-369 50 09; 070-488 45 94

E-post: simon.petrus@katolskakyrkan.se