Hoppa till innehåll

Timmarnas liturgi - den katolska tidegärden på svenska

Timmarnas liturgi grundar sig på den latinska förlagan Liturgia horarum och ersätter den 1 januari 2022 tidigare svenska versioner av den romerska ritens tidegärd.

Timmarnas liturgi är en bönbok som innehåller den katolska kyrkans gemensamma dagliga bön för årets alla dagar och dygnets alla timmar. Den består till allra största del av bibeltexter, framförallt Psaltarens psalmer.

 

Psaltaren är stommen

Psaltaren är Bibelns egen bönbok med texter som skrevs för flera tusen år sedan. Den var judarnas bön- och gudstjänstbok vid tiden för Jesu födelse och blev sedan en viktig del av den kristna gudstjänsten.

Psaltaren är stommen i tidegärden som är uppbyggd kring morgonbön (laudes), aftonbön (vesper) samt material till bönestunder under dagens lopp och före sänggåendet.

 

Bön dygnet runt, året runt, jorden runt…

Tidebönerna läses eller sjungs av hundratals miljoner kristna världen över, inte bara av präster, munkar och nunnor utan också av lekmän. Dygnet runt, året runt... Den regelbundna bönen ger möjlighet till andlig fördjupning och känsla av sammanhang. Kardinal Anders Arborelius beskriver tidebönen så här:

- Många kristna har i tidebönen upptäckt en outtömlig skatt. Överallt i världen, i klosterkyrkor och bönevrår, vid köksbord och på tunnelbanor, i pauser mellan febrila aktiviteter eller i den långa ensamheten i en sjuksäng, pågår denna bön utan avbrott. Den omsluter i korsform tiden och världen med Psaltarens uråldriga och urmänskliga rop av glädje, oro, förtvivlan, protest, ångest, jubel, tillförsikt, tro, hopp och kärlek. Om man tillägnar sig vanan att be tidebönen får man en välbehövlig struktur i sitt andliga liv, ja i sitt liv överhuvudtaget.

 

Timmarnas Liturgi ges ut av Katolska liturgiska nämnden och Veritas Förlag. Den är uppdelad på fyra band:

  • I advents- och jultiden
  • II faste- och påsktiden
  • III tiden ”under året”
  • IV tiden ”under året”

Läsningsgudstjänsten i Timmarnas Liturgi inrymmer för varje dag en text ur Bibeln samt ett utdrag ur den klassiska kristna andliga litteraturen. Här finns en antologi med omkring 550 nyöversatta texter från kyrkofäderna och helgonen. Utgåvan innehåller också ett rikt urval hymner.

Arbetet har utförts av professorerna Anders Ekenberg (redaktör, kantabilitet) och Anders Piltz (översättare, hymnarium) samt docenten Christer Pahlmblad (sekreterare, grafisk formgivning).

Timmarnas Liturgi kan beställas på Veritas Förlag.