Hoppa till innehåll

Vill du bli katolik?

I så fall är du inte ensam. Men det är få som gör slag i saken; bara omkring hundra personer om året i Sverige blir upptagna i den katolska kyrkan. Några särskilda kvalifikationer behöver man inte ha för att bli katolik, men vad du först och främst bör göra är att ta kontakt med närmaste katolska församling.

Vill du konvertera?

Konverterar gör de personer som redan är döpta i ett annat kristet samfund. Alla dop gjorda i "Faderns Sonens och den helige Andes namn" ser katolska kyrkan som giltiga. Man behöver alltså inte döpas på nytt för att bli katolik. Längden på förberedelsen varierar från församling till församling men du bör räkna med att det minst tar ett år. Under detta år går du i undervisning samt regelbundet i mässan för att alltmer bli bekant med det katolska livet.

Vill du bli döpt som vuxen?

Varje år döps ca 30-40 vuxna in i katolska kyrkan i Sverige. Det är ett antal som långsamt är stigande. Samma sak som vid konversion gäller här att det är minst ett års undervisning och att du regelbundet går i mässan. Vuxendopet ska i regel ske på påsknatten - men undantag görs.

Vägen in i kyrkan för odöpta följer en speciell ordning som på svenska går under namnet "Vuxenkatekumenatet". Inte alla församlingar i Sverige använder sig av denna ordning.

Oavsett du redan är döpt eller om du inte är döpt så är det viktigaste första steget att få en kontakt med en församling.

Böcker om katolsk tro som vi rekommenderar:

 • Katolska kyrkans katekes
 • Katolska kyrkans lilla katekes
 • Youcat - Katolska kyrkans ungdomskatekes
 • Twittra med Gud - Michel Remery
 • Oremus - Svensk katolsk bönbok
 • Katolsk tro 1-27. En småskriftsserie i 27 delar om katolsk tro.
 • Rakt på sak om att vara katolik - Gallagher/Henesy
 • Katolska kyrkan i fickformat - Erwin Bischofberger
 • För att världen skall leva - Erwin Bishofberger
 • Trosmeditation - Anders Arborelius
 • Jesus Kristus i tiden - Herman Seiler
 • Katolskt ABC - Per Beskow
 • Varför just kristen? - Timothy Radcliffe
 • Världens ljus – Peter Seewald/Benedikt XVI (Intervjubok med Benedikt XVI)
 • Gud och Världen Peter Seewald/Benedikt XVI (Intervjubok)

Böckerna kan beställas från Katolsk bokhandel i Stockholm.