Fredag den 3 juli

TOMAS, APOSTEL

 

Fest

 

Läsning                                                                                                                       Ef 2:19–22

 

Ni är inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.

 

Responsoriepsalm                                                                               Ps 117 (R. Mark 16:15)

 

R. Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet.

 

Lova Herren, alla hedningar,

                      prisa honom, alla folk. R.

 

Ty hans nåd är väldig över oss,

                      och Herrens sanning varar i evighet. R.

 

Halleluja                                                                                                                       Joh 20:29

 

V. Saliga de som inte har sett

men ändå tror, säger Herren.

 

Evangelium                                                                                                            Joh 20:24–29

 

En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: »Vi har sett Herren«, men han sade: »Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte.« En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: »Frid åt er alla.« Därefter sade han till Tomas: »Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!« Då svarade Tomas: »Min Herre och min Gud.« Jesus sade till honom: »Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.«