Hoppa till innehåll

Själavård och bikt

Själavård

Livet kan vara svårt ibland och att någon då lyssnar på ens tankar kan vara till stor hjälp. Inom kyrkan används ofta ordet själavård. Ett själavårdande samtal skiljer sig från ett vanligt samtal genom att det också handlar om Gud och andlighet. Det själavårdande samtalet ska hjälpa människor i deras andliga sökande och vara en väg till inre mognad och fördjupning. Själavård är kyrkans omsorg om den enskildes andliga välbefinnande.

Den person som ger enskild själavård, själasörjaren, är oftast präst, diakon eller ordenssyster med särskild utbildning för denna tjänst.

 

Bikt

Katoliker är förpliktade att bikta för en präst om de vet att de har begått en allvarlig synd genom vilken de av fri vilja skilt sig från Gud. Men det är vanligt att katoliker biktar mer eller mindre regelbundet även om de inte har något så allvarligt att bekänna. Det finns tre orsaker till att de gör det:

• Jesus gav sina apostlar makt att förlåta synder. Det är katolsk tro att senare tiders biskopar och präster har samma uppgift. Det är så Gud meddelar sig med oss - genom synliga tecken. Vi är kött och blod, vi behöver möta Gud så konkret som möjligt. Genom prästen som handlar i Kristi person får vi Guds förlåtelse.

• För det andra: bikten - som också kallas försoningens sakrament - försonar oss inte bara med Gud, utan också med kyrkan. Synden skadar gemenskapen. Precis som ett gräl mellan två personer kan förstöra hela stämningen på en fest, så påverkar en människas synd oss själva och alla de andra - även om vi inte alltid förstår hur. Att bikta för en präst, som får representera kyrkan och Kristus, ger uttryck för vår sorg och önskan att försona oss med våra medmänniskor.

• Prästen har ofta möjlighet att råda och uppmuntra den biktande så att han eller hon upplever stöd i sin livssituation. Att man ångrar sig är en förutsättning för förlåtelse. Prästen får inte berätta för någon vad han hört i bikt, skulle han göra det kan han bli avstängd. Alla är välkomna till att ha ett personligt samtal med en präst. Men bikten är ett sakrament som du måste vara katolik för att få ta emot.

Att be om Guds förlåtelse kan man göra överallt och när som helst. I början av varje mässa ber katoliker om syndernas förlåtelse. Många katoliker tar med sina fel och tillkortakommanden även i sin aftonbön.

För information om bikttider, kontakta din församling.

 

Tystnadsplikt

Vid bikt och vid enskild själavård har en katolsk präst absolut tystnadsplikt. Den är rättsligt bindande och det innebär att prästen inte får berätta vad du sagt för någon människa eller myndighet. Även om du har berättat något för en präst som du vill att han ska föra vidare får han inte göra det.

Diakoner och ordenssystrar har vanlig tystnadsplikt och kan åläggas av en domstol att dela med sig av information.

 

Akuta lägen och våld i nära relation

Om man är utsatt för våld i en nära relation ska man ta kontakt med socialtjänsten i sin kommun. Det gäller oavsett om man vill göra en polisanmälan eller få information och råd om skyddat boende. Utanför kontorstid erbjuder socialtjänsten socialjour.

  • Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 är öppen dygnet runt och ger stöd till dig som utsatts för våld och hot. Man kan vara helt anonym.
  • Välj att sluta 020-555 666 är en nationell telefonlinje för den som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Även hit kan man ringa anonymt och få stöd och råd. Man kan även få hjälp dig vidare till behandling.
  • Vid akuta lägen ska man inte tveka att ringa 112.

 

Jourtelefon till präst

Du kan nå en katolsk präst via telefon till journummer 08-643 03 99.