Hoppa till innehåll

7 oktober - S:TA BIRGITTA AV VADSTENA, SVERIGES OCH EUROPAS SKYDDSPATRON

Högtid

Född omkr. 1302 på Finsta gård i Uppland, där hennes far, Birger Persson, var lagman. Vid 13 års ålder gift med Ulf Gudmarsson till Ulvåsa i Östergötland, med vilken hon hade åtta barn. Vid tiden för Ulfs död 1344 började B. allt oftare få uppenbarelser, som nedtecknades av hennes biktfäder. Hon grundade Vår Frälsares orden. Dog i Rom den 23 juli 1373 och helgonförklarades den 7 oktober 1391. Hennes världsrykte grundar sig på hennes kärlek till Kristus och kyrkan, hennes mod inför världsliga herrar och kyrkliga dignitärer, hennes omsorger om andra,  hennes glödande fromhet och hennes nyktra realism.

Läsningar 

Vish 7:7-14; Ps 25:4-5, 8-10; 1 Kor 2:6-10; Luk 10:21-24 (se dagens läsningar)