Hoppa till innehåll

oktober - S:t Franciskus av Assisi

Minnesdag

Efter en lättsinnig ungdomstid genomgick Franciskus en genomgripande omvändelse, avstod från sitt fädernearv och inriktade sitt liv helt på Gud, levde ett liv i evangelisk fattigdom och förkunnade under sina vandringar Guds kärlek till hela skapelsen. Han lade grunden till en orden, godkänd av den Heliga stolen, och undervisade sina medbröder. Han gav också upphov till en nunneorden, en tredje orden av botgörare, som skulle leva ute i världen, samt åt mission bland hedningarna. Död 1226.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Gal 6:14-18; Ps 16:1-2a, 5, 7-8, 11; Matt 11:25-30