Stiftsorgan

Caritas Sverige

Caritas Sverige är den katolska kyrkans biståndsorganisation och ingår i Caritas Internationalis; internationella Caritas som är ett av världens största biståndsnätverk som förenar drygt 160 katolska nationella biståndsorganisationer i över 200 länder. I Sverige arbetar man med lokalt stöd till äldre och sjuka, rådgivning i asyl- och migrationsfrågor och är engagerad i arbetet mot trafficking. På Södermalm i Stockholm driver Caritas Sverige ”Mötesplats Caritas”. Målet för verksamheten är att skapa en trygg miljö där utsatta människor kan få rådgivning, information om vårt samhälle och medmänskligt stöd.

Caritas välkomnar volontärinsatser av olika slag. Är du intresserad av att bli volontär kan det vara bra att läsa igenom Caritas volontärpolicy.

I världen genomför Caritas humanitära insatser i katastrofområden samt stöder länder i deras kamp mot fattigdom och förtryck. För insamling till Romersk-katolska kyrkans karitativa arbete som bedrivs av Caritas används konto BG 900-4789. Vill du bli månadsgivare hos Caritas är du välkommen att kontakta Caritas kanslisekreterare. Gåvor kan också ges via Swish på nummer: 1239004789.

Vill du ge en gåva via Swish till Caritas är du välkommen att använda nummer 1239004789

 

Respekt

Respekt arbetar med frågor som rör medicinsk etik. Genom att aktivt delta i samhällsdebatter om aktuella frågor där människovärdet står på spel, står Respekt upp för kyrkans människosyn och värnandet om allas rätt till liv.

Varje år ger Respekt genom Livets fond bidrag till insatser i Sverige och utomlands som främjar människolivet och hjälper de allra svagaste, som ofta inte kan tala för sig själva. Man kan stödja detta arbeta genom en gåva till Livets fond på BG 900-5034.

 

Justitia et Pax – kommissionen för rättvisa och fred

Justitia et Pax är ett rådgivande och operativt organ i frågor som berör katolsk sociallära, mänskliga rättigheter, säkerhetspolitik, miljöfrågor, migration och integration samt ekonomisk och social rättvisa. Kommissionens arbete består av områdesanalys, seminarier, föreläsningar och påverkansarbete samt att representera stiftet i motsvarande organ internationellt.

 

KPN – Katolska Pedagogiska Nämnden

KPN är ett stiftsorgan med biskopens uppdrag att stödja det pedagogiska arbetet i de katolska församlingarna. Detta sker genom utgivning av kateketiskt material för församlingarnas och missionernas undervisning, genom kurser för kateketer och trosfördjupning för vuxna.

 

KLN – Katolska Liturgiska Nämnden

KLN ansvarar för utgivandet av liturgiska böcker som psalmbok, Missale e t c samt ordnar kurser för kommunionutdelare m m.

 

KEN – Katolska Ekumeniska Nämnden

KEN samordnar stiftets ekumeniska kontakter och deltagande i dialog med t ex Svenska Kyrkan och pingströrelsen.

 

KID - Kommissionen för Interreligiös Dialog

KID ansvarar för kontakter och dialog med företrädare för andra religioner.

 

KUE – Katolska Utskottet för Evangelisation

KUE ansvarar för att göra katolikerna medvetna om varje kristens sändning och uppdrag att föra ut evangeliet. KUE samarbetar även med andra kristna om evangelisation.

 

KUÄF – Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj

KUÄF arbetar för att stödja det kristna äktenskapet på olika sätt. KUÄF har biskopens uppdrag att göra katoliker och andra uppmärksamma på vikten av att värna äktenskapet och familjen.