Dominikansystrar OP, Romerska Kongregationen

Den Helige Dominikus Romerska Kongregation

Vi är en gemenskap av tio systrar som bor dels på Västmannagatan i Vasastan dels i Fruängen, söder om Stockholm och en syster är knuten till en ekumenisk kommunitet i Rättvik. Vi kommer från olika länder, tillhör olika riter och talar flera olika språk. Det som förenar oss är att vi genom vårt liv försöker vittna om att Gud vill att alla människor fullkomnas i sin egen kallelse. Vår främsta inspirationskälla är Jesus Kristus och vi är en del av Kyrkans gemenskap. Dominikus, Katarina av Siena och många andra dominikaner som gått före oss färgar vårt sätt att leva Evangeliet. Vår bön är för och med hela världen och allt som finns och sker i den.

Det här gör vi tillsammans med systrar, monialer, bröder och lekfolk inom Dominikanorden, eller Predikarorden, som är vårt egentliga namn. Dominikaner bor och verkar i nästan alla länder över hela världen.

 

Festdagar: 29 april och 8 augusti

 

Kontaktuppgifter:

General Council Via Cassia 1171

I-00189 Roma, ITALIEN

 

General Prioress

Sr Carmen Lanao Eizaguirre OP

E-post: crsdpg@gmail.com

 

Svenska vikariatet av Den Helige Dominikus Romerska Kongregation

Nordiska vikariatet Stockholm

Västmannagatan 83 B

113 26 Stockholm

Tel: 08-31 81 12 eller 08-31 37 56

Hemsida

 

Vikariatspriorinna

Syster Madeleine Fredell OP

Mobiltel: 070-54 52 144

E-post: madeleine.fredell@telia.com

 

Rådssyster och ekonom

Syster Anne Slotte OP

E-post: anne.slotte@telia.com

 

Rådssyster

Syster Katrin Åmell OP

Mobiltel: 076 – 339 98 30

E-post: katrin.amell@telia.com

 

Syster Monica Bexell OP

Mobiltel: 070 – 54 52 144

E-post: monica.bexell@telia.com

 

Syster Ingrid Ström OP

Mobtfn: 070 – 360 25 09

E-post: ingridstrom@gmail.com

 

Bromma

Josephinahemmet

Drachmannsgatan 2

168 49 Bromma

 

Syster Hanne Bang OP

Mobiltel: 073-072 48 97

 

Franska provinsen av den Helige Dominikus

Romerska Kongregation

Congrégation Romaine de Saint Dominique

71, rue de Grenelle

75007 Paris, FRANCE

 

Provinciale

Sister Martine Lavallart OP

 

Rättvik

Stiftelsen Berget

Tempelvägen 10

795 91 Rättvik

Syster Veronica Tournier OP

Tel: 0248–79 71 79

Mobiltel: 076-830 69 08

E-post: sr.veronica@berget.se