Hoppa till innehåll

Marias Lamm

Ordensgemenskapen ’Marias lamm’ i Lannavaara – en ”consociationibus diocesanis”

Marias lamm vill genom bön, tystnad och ensamhet med Gud, grundad i en glädjefylld kärlek till Jesus, viga sina liv som offer till Gud för själars frälsning i de Skandinaviska länderna och där bära frukt för den katolska kyrkan.

Systrarna tar gärna emot gäster som vill erfara en tid i bön och tystnad, andas in den vackra och specifika naturen och ta del i gemenskapen och bönerna.

Ordensgemenskapen ’Marias lamm’ i Lannavaara – en ”consociationibus diocesanis” upprättades i enlighet med CIC can. 312§1 – can. 320 och konstituerades som juridisk person 1 maj 2015.

 

Lannavaara

Sankt Josefs Kloster

 

Mobiltel: 076 104 04 91

E-post: st.josefskloster@gmail.com

Bankgiro: 5470-1404

 

Syster Amada MI

Syster Karla MI