Hoppa till innehåll

Benediktinnunnor OSB, Tomelilla

Abbedi Mariavall

Jesu Moder Marias kloster är ett benediktinskt nunnekloster i Mariavall, på Österlen i Skåne. Det ligger i en vacker trakt och är lätt att nå med bil och allmänna färdmedel.

Enligt den regel som nunnorna i Mariavall följer, den helige Benedikts regel från 500-talet, är hela klostret Guds hus. Allt betraktas som invigt till Guds tjänst. I sin helhet är klostret ett vittnesbörd om Gud, om människans värde och Guds närhet i våra liv. Ett benediktinskt kloster präglas av stabilitet i en daglig rytm av bön, arbete och andliga studier.

Klostrets kyrka, som är vigd till Guds Moder Maria,  är öppen för besökare under dagtid. Alla är välkomna att delta i alla gudstjänster, d.v.s. de sju korbönerna och den dagliga mässan.

Nunnorna har sedan begynnelsen på 1950-talet tagit emot gäster med en särskild önskan om att ge kvinnor möjlighet till en tid av vila och stillhet, tid till att komma Gud och sig själva lite närmare. Besöken kan gälla kortare eller längre tid. Den som önskar det kan få en enskild reträtt - impulser för eftertanke.

Grupper som vill göra ett studiebesök är välkomna på onsdagar efter överenskommelse.

I samband med klosterinvigningen bildades stödföreningen Mariavalls Vänner.

En lördag i anknytning till klostrets festdag den 11 juli ordnas varje år en vallfärd med böneintentionen ”med den helige Benedictus, Europas skyddspatron, för fred och enhet”.

 

Jesu Moder Marias Kloster

Abbedi Mariavall

273 92 Skåne Tranås

Tel: 0417–231 91

E-post: mariavall@katolskakyrkan.se

Hemsida

Bankgiro 617–0344

 

Abbedissa

Moder Christa OSB

E-post: sr.christa.mariavall@gmail.com

 

Abbedissa emerita

Moder Tyra Antonia OSB

 

Priorinna

Syster Elisabet OSB

 

Syster Scholastica OSB

Syster Laurentia OSB

Syster Johannina OSB

Syster Barbara OSB

Syster Siluana OSB

Syster Christina OSB

Syster Agnes Maria OSB

Syster Maria OSB