Serafimsystrarna CMBB

Kongregationen Den Smärtorika Gudsmoderns Döttrar - Serafimsystrarna - grundades 1881 i Zakroczym i Polen, av den salige Honoratus Kozminski, kapucin, och Moder Malgorzata Lucia Szewczyk.

Serafimsystrarnas spiritualitet har sin grund i vördnaden för Guds Moder Maria, den smärtorika Modern, genom vilkens hjärta ett svärd skulle gå. Genom sin totala överlåtelse var hon djupt delaktig i Guds frälsningsplan. Med henne som förebild i livets alla skiften söker systrarna tjäna Kristus.

Systrarna vill också gå i den helige Franciskus spår i fattigdom, ödmjukhet, enkelhet och glädje och som han, betrakta evangeliet som högsta norm.

Systrarna har än i dag som mål att med hjälp av Guds nåd föra ett liv i sina grundares anda: de vill på ett helgjutet sätt tjäna Kristus i de människor de möter; "Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig" Matt. 25:40.

Kongregationens arbetsområden omfattar omsorg om sjuka, fattiga, äldre människor, barn samt församlingsarbete i synnerhet trosundervisning.

Idag har kongregationen sina verksamhetsområden inte bara i Polen utan även i Frankrike, Italien, Sverige (fr.o.m. 1965), Vitryssland, Ukraina, USA (Texas), Afrika (Gabon).

Serafimsystern Janina Sancja Szymkowiak (1910 - 1942) levde devisen "Allt för Jesus genom Marias smärtofyllda hjärta" fullt ut och saligförklarades av påven Johannes Paulus II den 18 augusti 2002.

Festdag 15 september

 

Kontaktuppgifter:


Dom generalny Sióstr Serafitek
ul. Łowiecka 3, Kraków 30-106, POLEN
Tel: 0048 012 424 92 00
E-post: serafgen@pro.onet.pl
Hemsida

Stockholm
Folkungagatan 46 A, 118 26 Stockholm
Tel: 08-640 03 39
E-post: serafimsystrar@katolskakyrkan.se

Superior
Syster Anna Barbara Maria Popowczak CMBB 

Syster Felicja Erika Lubecka CMBB

Syster Beata Justyna Brzezinska CMBB

 


Bagarmossen
Stiftelsen Konung Oscar I:s Minne
Fogdevägen 21, 128 41 Bagarmossen
Tel: 08-659 77 56
E-post: serafimsystrarna@comhem.se
E-post: oscars.minne@tele2.se

Kapellet: Konung Oscar I:s Minne


Syster Krysta Anna Mamroł CMBB 
Syster Margareta Czesława Kalandyk CMBB 
Syster Małgorzata Barbara Szaro CMBB
Syster Edyta Stanisława Grabarz CMBB

Syster Augusta Beata Bilska CMBB 

Syster Ksawera Wiesława Szewc CMBB

Syster Hiacynta Anna Cholewska CMBB 

 

Eskilstuna
Djurgårdsvägen 32, 633 50 Eskilstuna
Tel: 016-12 39 78


Syster Petronia Stanistawa Sala CMBB

Syster Wincentyna Krystyna Barton CMBB 

Syster Weronika Michalina Wisniewska CMBB