Dokumentarkiv

Andra Vatikankonciliets dokument

Påven Johannes XXIII sammankallade detta koncilium (kyrkomöte) år 1959. Konciliet ägde rum mellan 1962 och 1965. Biskopar från hela världen samlades i  Peterskyrkan för att diskutera hur kyrkan bäst skulle förkunna evangeliet i det moderna samhället. Här beslutades bl.a. att den heliga mässan kunde firas på modersmålet.

Resultatet av detta koncilium blev fyra konstitutioner, tre deklarationer och nio dekret.

 

Konstitutioner

 

Deklarationer

 

Dekret

Heliga Stolens arkivsite med alla ovanstående dokument för nerladdning på 13 olika språk.

 

Påvliga dokument

Påve Franciskus, Evangeliets glädje (Evangelii Gaudium), Veritas förlag, 2014

 

Nordiska Biskopskonferensen