Dokumentarkiv

Andra Vatikankonciliets dokument

Påven Johannes XXIII sammankallade detta koncilium (kyrkomöte) år 1959. Konciliet ägde rum mellan 1962 och 1965. Biskopar från hela världen samlades i  Peterskyrkan för att diskutera hur kyrkan bäst skulle förkunna evangeliet i det moderna samhället. Här beslutades bl.a. att den heliga mässan kunde firas på modersmålet.

Resultatet av detta koncilium blev fyra konstitutioner, tre deklarationer och nio dekret.

 

Konstitutioner

 

Deklarationer

 

Dekret

Heliga Stolens arkivsite med alla ovanstående dokument för nerladdning på 13 olika språk.

 

Påvliga dokument

Påve Franciskus, Evangeliets glädje (Evangelii Gaudium), Veritas förlag, 2014

 

Nordiska Biskopskonferensen

Att värna om livet
Herdabrev från de nordiska katolska biskoparna om det ofödda barnets värdighet 1999

 

Att vårda livet
Herdabrev från de nordiska katolska biskoparna om vård i livets slutskede 2002

 

Att älska livet
Herdabrev från de nordiska katolska biskoparna om äktenskap och familj 2005

 

Caring for life
Pastoral letter from the Nordic bishops on final stages of life 2002

 

Cuidar la Vida 
Carta Pastoral de Los Obispos Católicos Nordícos 2002

 

The love of life
Pastoral letter of the Nordic bishops about holy matrimony and the family 2005