Onsdag den 14 oktober

Läsning                                                                                                                    Gal 5:18–25

 

Om anden får styra er, står ni inte längre under lagen. Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike.

                      Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg.

 

Responsoriepsalm                                                                              Ps 1:1–4, 6 (R. Joh 8:12)

 

R. Den som följer dig, Herre, skall ha livets ljus.

 

Salig är den som inte följer de gudlösas råd

                      och inte går syndares väg

                      eller sitter där hädare sitter

utan har sin lust i Herrens lag

                      och tänker på hans lag både dag och natt. R.

 

Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,

                      vilket bär frukt i sin tid

och vars löv inte vissnar:

                      allt vad han gör, det lyckas väl. R.

 

Inte så de gudlösa:

                      de är som agnar som vinden för bort.

Ty Herren känner de rättfärdigas väg,

                      men de gudlösas väg leder till fördärvet. R.

 

Halleluja                                                                                                                       Joh 10:27

 

V. Mina får lyssnar till min röst, säger Herren.

Jag känner dem, och de följer mig.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 11:42–46

 

Vid den tiden sade Jesus till fariseerna: »Ve er fariseer, som ger tionde av mynta och vinruta och alla grönsaker men glömmer rättvisan och kärleken till Gud. Ni skulle göra det ena utan att därför försumma det andra. Ve er fariseer, som älskar att sitta främst i synagogorna och bli hälsade på torgen. Ve er, ni är som gravar som inte syns, och människorna märker inte när de trampar på dem.«

                      Då insköt en av de laglärda: »Mästare, det du säger är en förolämpning mot oss också.« Han svarade: »Ve också er, ni laglärda. Ni lastar på människorna bördor som är svåra att bära och rör inte ett finger för att lätta på bördorna.«