Lördag den 17 oktober

Läsning                                                                                                                       Ef 1:15–23

 

Jag upphör aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, sedan jag nu har hört om er tro på herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror — samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.

 

Responsoriepsalm                                                                                    Ps 8:2–3a, 4–7 (R. 7)

 

R. Du satte din Son till herre över dina händers verk.

 

Herre, vår Herre,

                      väldigt är ditt namn över hela jorden,

                      du som har brett ut ditt majestät över himlen!

Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig,

                      du har rest ett värn mot dina fiender. R.

 

När jag ser din himmel, dina fingrars verk,

                      månen och stjärnorna som du har berett,

vad är då en människa, att du tänker på henne,

                      eller en människoson, att du tar dig an honom? R.

 

Dock gjorde du honom nästan till Gud,

                      du krönte honom med ära och härlighet.

Du satte honom till herre över dina händers verk,

                      allting lade du under hans fötter. R.

 

Halleluja                                                                                                             Joh 15:26b, 27a

 

V. Sanningens Ande skall vittna om mig.

Också ni skall vittna, säger Herren.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 12:8–12

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag säger er: var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall också Människosonen kännas vid inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar. Var och en som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som hädar den helige Ande får inte förlåtelse. När ni ställs till svars i synagogorna och inför myndigheterna och makthavarna, bekymra er då inte för hur ni skall försvara er eller för vad ni skall säga. Ty när den stunden kommer skall den helige Ande låta er veta vad som behöver sägas.«