Fredag den 16 oktober

Läsning                                                                                                                       Ef 1:11–14

 

I Jesus har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut: vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning — i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.’

 

 

Responsoriepsalm                                                                    Ps 33:1–2, 4–5, 12–13 (R. 12b)

 

R. Saligt är det folk som Herren har utvalt till sin arvedel.

 

Jubla i Herren, ni rättfärdiga,

                      lovsång anstår hans trogna.

Tacka Herren till lyrans klang,

                      lovsjung honom till tiosträngad harpa. R.

 

Ty Herrens ord är rätt,

                      och allt vad han gör är gjort i trofasthet.

Han älskar rättfärdighet och rätt,

                      jorden är full av Herrens nåd. R.

 

Saligt är det folk vars Gud är Herren,

                      det folk som han har utvalt till sin arvedel.

Från himlen skådade Herren ned,

                      han såg alla människor. R.

 

Halleluja                                                                                                                        Ps 33:22

 

V. Må din nåd, Herre, vara över oss,

såsom vi hoppas på dig.

 

Evangelium                                                                                                              Luk 12:1–7

 

Vid den tiden hade människor samlats i tusental, så att de höll på att trampa ner varandra. Jesus vände sig först till sina lärjungar och sade: »Akta er för fariseernas surdeg, hyckleriet. Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt. Därför skall också det som ni har sagt i mörkret bli hört i dagsljuset, och det som ni har viskat i enrum skall ropas ut från taken.

                      Jag säger till er som är mina vänner: låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer. Jag skall tala om för er vem ni skall frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er: honom skall ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar? Men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar.«