Onsdag den 25 mars

HERRENS BEBÅDELSE

JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

                                                                           

Högtid

 

Första läsningen                                                                                                      Jes 7:10–14

 

Herren talade till Ahas och sade: »Begär ett tecken från Herren, din Gud — du må begära det antingen nedifrån djupet eller uppifrån höjden.« Men Ahas svarade: »Jag begär inget, jag vill inte fresta Herren.« Då sade Jesaja: »Så hör då, ni av Davids hus: Är det er inte nog att ni sätter människors tålamod på prov? Vill ni också pröva min Guds tålamod? Så skall då Herren själv ge er ett tecken: Se, den unga kvinnan skall bli havande och föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel.«

 

Responsoriepsalm                                                                               Ps 40:7–11 (R. jfr 8, 9a)

 

När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 633. När den läses används följande text:

 

R. Herre, jag kommer för att göra din vilja.

 

Till slaktoffer och spisoffer har du inte behag

                      — öppna öron har du givit mig —

                      brännoffer och syndoffer begär du ej.

Därför säger jag: »Se, jag kommer. R.

 

I bokrullen är skrivet vad jag skall göra.

                      Att göra din vilja, min Gud, är min lust,

                      och din lag är i mitt hjärta.« R.

 

Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet

                      i den stora församlingen.

Se, jag tillsluter inte mina läppar;

                      du, Herre, vet det. R.

 

Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta,

                      om din trohet och din frälsning talar jag.

Jag förtiger inte din nåd och din trofasthet

                      för den stora församlingen. R.

 

Andra läsningen                                                                                                   Heb 10:4–10

 

Blod från tjurar och bockar kan aldrig ta bort synder. Därför

säger Kristus när han inträder i världen:

 

                      Offer och gåvor begärde du inte,

                      men en kropp har du danat åt mig.

                      Brännoffer och syndoffer gladde dig inte.

                      Då sade jag: Se, här är jag.

                      Som det står skrivet om mig i bokrullen

                      har jag kommit, Gud, för att göra din vilja.

 

Först säger han: Offer och gåvor och brännoffer och syndoffer begärde du inte och de gladde dig inte, och detta fast de frambärs enligt lagen. Sedan säger han: Se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att låta det andra gälla. Efter denna Guds vilja har vi helgats genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.

 

Lovsång                                                                                                                      Joh 1:14ab

 

Före och efter nedanstående vers kan ett av omkvädena i Cecilia 792-796 sjungas.

 

V. Ordet blev människa och tog sin boning bland oss,

och vi såg hans härlighet.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 1:26–38

 

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: »Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.« Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: »Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt,och hans välde skall aldrig ta slut.« Maria sade till ängeln: »Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.« Men ängeln svarade henne: »Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.« Maria sade: »Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.« Och ängeln lämnade henne.