Måndag den 23 mars

Läsning                                                                                                                    Jes 65:17–21

 

Så säger Herren: Se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord, och man skall ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Nej, ni skall fröjdas och jubla till evig tid över det som jag skapar. Ty se, jag vill skapa Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Och jag skall jubla över Jerusalem och fröjda mig över mitt folk, och där skall inte mer höras gråt eller klagorop. Där skall inte mer finnas barn som lever endast några dagar, ej heller gamla män som inte fyller sina dagars mått. Nej, den som dör ung skall dö först vid hundra års ålder, och först vid hundra års ålder skall syndaren drabbas av förbannelsen. När de bygger hus, skall de också få bo i dem. När de planterar vingårdar, skall de också få äta deras frukt.

 

Responsoriepsalm                                                                Ps 30:2, 4–6, 11–12a, 13b (R. 2a)

 

R. Jag vill upphöja dig, ty du har dragit mig ur djupet.

 

Jag vill upphöja dig, Herre, ty du har dragit mig ur djupet,

                      du har inte låtit mina fiender triumfera.

Herre, du förde mig upp ur dödsriket,

                      du gav mig liv, du lyfte mig upp ur graven. R.

 

Lovsjung Herren, ni hans fromma,

                      prisa hans heliga namn.

Ty ett ögonblick varar hans vrede,

                      men hela livet hans nåd.

Om aftonen gästar gråt,

                      men om morgonen kommer jubel. R.

 

Herre, hör, och var mig nådig,

                      Herre, var min hjälpare.«

Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång,

                      Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt. R.

 

Lovsång                                                                                                                    Jfr Am 5:14

 

Före och efter nedanstående vers kan ett av omkvädena i Cecilia 792-796 sjungas.

 

V. Sök vad gott är, och inte vad ont är,

för att ni må leva.

Då skall Herren vara med er.

 

Evangelium                                                                                                              Joh 4:43–54

 

Vid den tiden gick Jesus från Samarien till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte har något anseende i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen, blev han väl mottagen, eftersom galileerna hade sett allt han hade gjort i Jerusalem under högtiden. De hade också firat högtiden där.

                      Han kom alltså tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judeen och var i Galileen, sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son, som låg för döden. Jesus sade till honom: »Om ni inte får se tecken och under, så tror ni inte.« Ämbetsmannen sade: »Herre, kom innan mitt barn dör.« Jesus svarade: »Gå hem, din son lever.« Mannen trodde på vad Jesus sade och gick. När han ännu var på väg hem, möttes han av sina tjänare, som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre, och de svarade: »I går vid sjunde timmen lämnade febern honom.« Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sade till honom: »Din son lever«, och han kom till tro liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet, och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judeen till Galileen.