Hoppa till innehåll

Synodalitet

Grundtemat för biskopssynoden 2023 och 2024 är frågan om kyrkans egen synodalitet.

Vad betyder synodalitet?

Det grekiska ordet sy'nodos betyder "samma väg" eller ”gemensam väg”. Synodalitet är att gemensamt lyssna, konferera, tillåta sig att förändras, att vara på väg tillsammans...  

Synodalprocessen är en möjlighet som ges alla katoliker – hela Guds folk – att tillsammans urskilja hur kyrkan ska bli mer synodal, dvs präglad av delaktighet, gemenskap och medansvar. En kyrka där vi alla vandrar tillsammans mot ett gemensamt mål.

 

Vad innebär synodalitet?

I kyrkan innebär synodalitet att inte bara biskopar - utan hela Guds folk - ska kunna göra sin röst hörd och utöva medinflytande på kyrkans dagordning och handlingssätt.

Det som utmärker det synodala tillvägagångssättet är en möjlighet att tala öppet, att i klarspråk ventilera sina åsikter men också att få tillfälle att fördjupa förståelsen av den kristna läran, hitta mer ändamålsenliga strukturer och nya vägar för spridandet av evangeliet.

En synodal kyrka är en deltagande och medansvarig kyrka. Genom dopet är vi alla kallade att vara aktiva deltagare i kyrkans liv. Vi är alla inbjudna att lyssna på varandra och vi behöver anstränga oss för att uppmuntra alla att göra sin röst hörd; även de sårbara och marginaliserade.

Genom att lyssna på varandra och utbyta åsikter under Andens ledning kan kyrkan, i flera steg, genomgå en gemensam urskiljningsprocess, vilken kan utmynna i det som bäst gagnar kyrkans evangeliserande uppdrag.

 

Påve Franciskus om synodalitet

Påven har beskrivit synodalitet som ett ömsesidigt lyssnande på tre nivåer: först bland Guds folk, sedan bland herdarna, och slutligen påven själv.

Synodalitet handlar om kyrkans förkunnelse.

”Alla döpta är aktörer i evangelisationen. Vilken ställning de än har i kyrkan eller hur mycket kunskap de än har om tron. Det skulle vara otillräckligt att tänka sig att en evangelisationsplan skulle utföras av yrkesfolk medan resten av de troende bara skulle vara passiva mottagare".

Så skriver påven i Evangelii gaudium (120). Det handlar alltså aktiv förkunnelse, det uppdrag som Herren har givit kyrkan.

 

Vad är inte synodalitet?

Det är lätt att formulera tankar om vad andra måste göra för att svara på Kristi kallelse genom kyrkan. Det är lätt att fokusera på människor, strukturer och seder som irriterar oss. Men detta är inte ett sätt att vara delaktig i den synodala processen. Istället bör vi alla fråga oss själva:

  • Hur bidrar jag till en kyrka i kärlek och enhet?
  • Är jag trogen Kristi bud?
  • Kan jag uppfattas som en Jesu lärjunge i andras ögon?
  • Präglar evangeliet mitt liv och mina relationer?
  • Bygger jag broar eller stänger jag dörrar?